Sponzori / Sponsors

Izdavanje Zbornika rezimea i zbornika radova, organizaciju i održavanje Međunarodne                       naučne konferencije     MENADŽMENT 2012 pomoglo je
Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

   Financing of the Abstract Proceedings and Proceedings, organization and realization of International        Scientific Conference MANAGEMENT 2012 was sponsored by                                                                        Ministry of Education and Science, Republic of Serbia