Konferencija je završila sa radom 05.05.2018.
Da biste preuzeli Zbornik radova, kliknite dugme "Zbornik radova".