Borba protiv prevara i korupcije 2014
Međunarodna naučno stručna konferencija

Foto album

English

Konferencija je uspešno završila sa radom!Zaključke konferencije
možete preuzeti ovde


Zbornik rezimea
možete preuzeti ovde

FAKULTET ZA POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADŽMENT „UNION“ UNIVERZITETA U BEOGRADU

i
MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA, BORAČKIH I SOCIJALNIH PITANJA REPUBLIKE SRBIJE
u saradnji sa
Bukovinskim Univerzitetom, Černivci, Ukrajina
Univerzitetom transporta „Todor Kableškov“, Sofija, Bugarska
Fakultetom bezbednosnog inženjerstva, Univerzitet u Žilini, Slovačka
Evropskim politehničkim institutom, Kunovice, Češka
Majkopskim državnim tehnološkim univerzitetom, Majkop, Rusija
Mogilevskim državnim univerzitetom prehrambene tehnologije, Mogilev, Republika Belorusija
Severno-kavkaski institut biznisa, inženjeringa i informacionih tehnologija, Armavir, Rusija
Visokom školom ekonomije i menadžmenta državne uprave, Bratislava, Slovačka
Visokom školom društvenih i tehničkih nauka, Radom, Poljska
Internacionalnim Univerzitetom Brčko, Distrikt Brčko
Filijala FGBOU VPO RGGU u Domodedovu, Domodedovo, Rusija
NORIPS, Beograd i
MESTE, Beograd

organizovali su

Međunarodnu naučno stručnu konferenciju
„BORBA PROTIV PREVARA I KORUPCIJE 2014“
Forenzika i prevencija
11. i 12. decembra 2014.
  
Naučni odbor konferencije
prof. dr Milija Bogavac, FPIM, Beograd – predsednik
prof. dr Vladimir Stojanović, FPIM, Beograd
prof. dr Nada Živanović, FPIM, Beograd
prof. dr Isidor Jevtović, FPIM, Beograd
prof. dr Zoran Čekerevac, FPIM, Beograd
prof. dr Petar Kolev, VTU „Todor Kableškov“, Sofija
prof. Ing. Viera Cibakova, CSc, VŠEMVS, Bratislava
prof. Yaroslav Vyklyuk, DSc, Bukovinski Univerzitet, Černivci
prof. Ing Ladislav Šimak, PhD, FBI, Žilina
prof. Oldrich Kratochvil, DSc, Evropski Politehnički Institut, Kunovice
prof. emeritus Velimir Sotirović, Internacionalni Univerzitet u Brčkom, Brčko
prof. ing. Zdenek Dvorak, PhD, FBI, Žilina
prof. dr Ludmila Prigoda, Maikop State Technological University, Maikop, Russia
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD, FBI, Žilina
prof. dr Nenčo Nenov, VTU „Todor Kableškov“, Sofija
prof. dr.Mitar Lutovac, FPIM Beograd
prof. dr Dragan Momirović, FPIM, Beograd
prof. dr Mehmed Avdagić, PPDIVUT, Sarajevo
prof. dr Dušan Vejnović, Evropski defendologija centar, Banja Luka
prof. dr Tiščenko Evgenij Nikolajevič, Rostovski državni ekonomski univerzitet, Rostov
prof. dr Abeljan Akop Saribetovič, SKIBIIT, Armavir
prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc, VŠEMVS, Bratislava
prof. dr Evgenij Safonov, Filijala FGBOU VPO RGGU u Domodedovu, Domodedovo
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD, FBI, Žilina
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD, VŠEMVS, Bratislava
doc. Ing. Klučka Jozef, PhD, FBI, Žilina
doc. Daniela Todorova, Phd, VTU „Todor Kableškov“, Sofija
doc. dr Stanislav Filip, docent, VŠEMVS, Bratislava
doc. dr Ljupčo Eftimov, docent, Ekonomski fakultet, Skopje
doc. dr Ivona Palgan, Visoka škola društvenih i tehničkih nauka, Radom
doc. Irina Ivanova, CSc., MGUP, Mogilev
doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA, VŠEMVS, Bratislava
doc. dr Aleksandar Petković, MUP Srbije, Beograd
Prim. dr. sc. Senka Rendulić Slivar, Akademija medicinskih znanosti, Zagreb
dr.sc. Bruno Bojić, Spoljnotrgovinska komora BiH
dr.sc.Ibrahim Okanović, Ured za reviziju institucija u FBiH, Sarajevo
dr.sc. Saša Aksentijević, Viškovo
Ing. Kavka Jaroslaw, Evropski Politehnički Institut, Kunovice

Tematske oblasti – sekcije Konferencije
I
   -
   -
   -
   -
   -
II
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
Finansijska revizija
Forenzičko računovodstvo i revizija
Lažno finansijsko izveštavanje
Protivpravno prisvajanje sredstava
Pranje novca
Korupcija
Digitalna Forenzika i preventiva prevara u Internet poslovanju
Preventiva prevara u Internet poslovanju
Forenzika Ethernet-a
Forenzika TCP/IP-a
Forenzika Interneta
Forenzika bežičnih mreža
Protiv-forenzički alati i postupci
Forenzika sistema dostave usluga „u oblaku"(„Cloud Computing“)

Jezici konferencije
Srpski       Engleski

Kontakt osobe
prof. dr Zoran Čekerevac
mr Dejan Jeremić
F2014@meste.org
dejan@norips.org

Mesto održavanja konferencije
Metropol Palace, Bulevar Kralja Aleksandra 69, Beograd

Organizacioni odbor konferencije
prof. dr Milija Bogavac, predsednik, FPIM
prof. dr Vladimir Stojanović, FPIM
prof. dr Nada Živanović, FPIM
prof. dr Isidor Jevtović, FPIM
prof. Yaroslav Vyklyuk, DSc, Bukovinski univerzitet
prof. dr Zoran Čekerevac, FPIM
mr Dejan Jeremić, Norips - Septia Academy
mr Srđan Maričić, FPIM, Beograd
Slobodan Dimitrovski, CIA, CGAP – Makedonija
Marija Kušić Radovanović, Raiffeisen bank


Svrha i cilj konferencije
Spektakularni izveštaji o gubicima, korporativna rušenja i velike afere u poslednje vreme fokusirali su pažnju rukovodstava preduzeća, vlasnika i regulatora korporativnog upravljanja, na neuspehe strategija upravljanja rizicima, kao i rasprostranjeno postojanje neetičkog poslovnog ponašanja, prevare i korupcije. Tipični primeri uključuju lažne uplate, kreditne, hipotekarne i lizing prevare, lažiranje faktura, mito, rabate i lažne tvrdnje garancija, sukobe interesa, lažno prijavljivanje i još mnogo toga. Široko su rasprostranjeni neetičko poslovno ponašanje i ozbiljno narušavanje ugleda i morala organizacija što dovodi do direktnih ili indirektnih, ali velikih gubitaka (procenjuje se na između 2 i 5% od prometa).
Iako većina organizacija danas ima neki oblik strategije reagovanja, gotovo uvek se postavlja isto pitanje: Zašto je tako teško posvetiti se prepoznavanju ranih znakova upozorenja? Verovatno jedan od razloga je vreme koje treba uložiti u aktivno sprečavanje prevare, korupcije i neetičkog poslovnog ponašanja, iako je ono obično znatno manje u poređenju sa vremenom i sredstvima koja su neophodna za sprovođenje istrage. Uprkos značaju problema, mnogi menadžeri i dalje nisu prošli bilo kakvu formalnu obuku o tome kako da identifikuju crvene zastavice i kako da se bave njima, i što je najvažnije, da postanu otporni na sve oblike neetičkog ponašanja i poslovanja, uključujući i prevare i korupcije.
U savremenom poslovanju primena računara je neizostavna. Većina korisnika poznaje osnove primene računara, ali je izuzetno mali broj upoznat sa mogućnostima, kao i opasnostima koje primena računara nosi sa sobom. Kompjuterska ili digitalna forenzika kao primena naučnih metoda u cilju identifikacije, prikupljanja i analiziranja podataka uz očuvanje integriteta originalnog dokaza i lanca nadležnosti u cilju utvrđivanja potencijalnih digitalnih dokaza intenzivnom primenom računara svakim danom dobija na značaju. Forenzički alati omogućuju povraćaj i analizu obrisanih, skrivenih i privremenih fajlova kojima se ne može pristupiti na uobičajeni način. Kompletan sistem za prikupljanje, analizu i pravljenje izveštaja o dokazima prihvatljivim za sud kao i za oporavak izgubljenih podataka, zbog svoje prirode i svojih metoda, može se primeniti i u javnom sektoru, i u privatnom sektoru i u sektoru civilnog društva.
Ova konferencija je prilika da se naučnici, eksperti, privrednici i šira javnost upoznaju sa trenutnim stanjem i perspektivama u okviru tematskih oblasti obuhvaćenih programom. Ove godine će se posebna pažnja posvetiti digitalnoj forenzici i informacionoj bezbednosti kod nas i u okruženju uz uvažavanje koncepta povezanosti na globalnom nivou.

Ciljevi konferencije:

 • Da učesnicima obezbedi upoznavanje sa relevantnim, praktičnim i ekonomičnim alatima za identifikovanje i kvantifikovanje realnih rizika od prevara i korupcije u njihovim organizcijama;
 • Da učesnicima pomogne u razvoju programa za aktivno otkrivanje prevare i korupcije (ili “zdravstvenog kartona” ) koji je relevantan za organizacije u kojima rade; i
 • Da se polaznicima konferencije približi ideja o potrebi obuke svih zaposlenih za borbu protiv prevara i korupcije.
 • U zaključcima konferencije će biti sumirani rezultati konferencije. Po završetku konferencije, prihvaćeni radovi će biti publikovani u akademskim časopisima FBIM Transactions ili MEST Journal, zavisno od problematike i jezika na kojem je rad napisan, čime će prihvaćeni radovi postati globalno dostupni čitaocima.

  Međunarodna naučno stručna konferencija
  „Borba protiv prevara i korupcije 2014“
  Forenzika i prevencija
  11. i 12. decembra 2014.